เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการ  Platinum 2010

อยุธยา – เอเซีย ไฮเวย์ (กม.89) สถานี # 02005

platinum-ayutaya-01

 

  • ลักษณะของโครงการ              
:         ลักษณะของโครงการ    สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ประกอบด้วย
-   ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร Co brand
-   ควบคุมงานก่อสร้างห้องน้ำ
-   ควบคุมงานก่อสร้างตู้จ่ายน้ำมัน
-   ควบคุมงานก่อสร้างอาคารเติมน้ำ เติมลม,อาคารเก็บขยะ
-   ควบคุมงานติดตั้งระบบเก็บน้ำมันใต้ดิน
-    ควบคุมงานติดตั้งระรบบไฟฟ้าแรงสูง,และสวิทซ์บอร์ด
-   ควบคุมงานก่อสร้างพื้นลาน และที่จอดรถ
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด 
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
  • ค่าก่อสร้าง
: ≈ 80 ล้านบาท / ต่อสถานี
  • สถานะของโครงการ
: การก่อสร้างแล้วเสร็จ

 


 

Images Gallery

 

 

Share