เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

Oil Storage-Tank(Tank Farm) T-400 & T-500
จังหวัดสระบุรี

Oil-storage-tank-01

 

  • ลักษณะของโครงการ          
:         ก่อสร้าง Oil Storage Tank ขนาด 25,000,000 ลิตร และ Ethanol Storage Tank ขนาด 500,000 ลิตร, ระบบท่อรับ/จ่าย, ระบบปั๊มสูบถ่าย, ระบบ In line Blending, ระบบไฟฟ้า , ระบบดับเพลิง และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้อง  เพื่อทำการผลิต Gasohol ณ คลังน้ำมันสระบุรี
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จำกัด
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: บริหารและควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด

 


 

Images Gallery

 

 

Share