เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการสถานีบริการน้ำมัน เจ็ท 

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

jet-jiffy-01

 

  • ลักษณะของโครงการ              
:         สถานีบริการน้ำมัน เจ็ท ประกอบด้วย
-    อาคารที่บริการจ่ายน้ำมัน
-    อาคารสำนักงาน
-    ห้องผลิตภัณฑ์เคมี
-    ห้องหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและสวิทซ์บอร์ด
-    หอคอยเก็บน้ำ
-    ป้อมยาม
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จำกัด
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: งานออกแบบรายละเอียดอาคาร และการควบคุมการก่อสร้าง
  • ค่าก่อสร้าง
: ≈ 40 ล้านบาท / ต่อสถานี

 


 

Images Gallery

 

 

Share