เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการปรับปรุงอาคาร 1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Samitivej-hospital-sriracha-01

 

  • ลักษณะของโครงการ         
:         ปรับปรุงงานตกแต่งภายในสถาปัตยกรรม,  งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล และระบบแก็สทางการแพทย์   อันประกอบด้วย
-    แผนก Women Healty & infertility Center
-    แผนก O.P.D> Pediatric
-    แผนก ER.DEPT.& MRI DEPT.
-    แผนก Chiller Plant
-    งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั่วไป
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
  • สถาปัตยกรรม
:
ASPEKE CO.,LTD.
  • ประเภทงาน
: ออกแบบปรับปรุงงานระบบ ประกอบด้วย
-    ระบบไฟฟ้า
-    ระบบสุขาภิบาล
-    ระบบปรับอากาศ
-    งานโครงสร้าง
-    งานสถาปัตยกรรม
  • มูลค่าโครงการ
: 150 ล้านบาท

 


 

Images Gallery

 

 

Share