เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

Tritip คอนโดมิเนียม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

tritip-condominium

 

  • ลักษณะโครงการ             
:         อาคารชุดพักอาศัยสูง  8 ชั้น
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท กอร์ปกิจการดีดี จำกัด
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: ออกแบบ
-    วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง-สื่อสาร
-    วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
-    วิศวกรรมระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ
  • มูลค่าก่อสร้าง
: 140 ล้านบาท
  • บริษัทที่ร่วมออกแบบ
: บริษัท แอเรีย จำกัด (ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้าง)
  • สถานะของโครงการ
: อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

 


 

Images Gallery

 

 

Share