เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

THE COVE คอนโดมิเนียม

พัทยา จังหวัดชลบุรี

the-cove-condominium-01

 

  • ลักษณะโครงการ             
:         อาคารชุดพักอาศัยสูง 18 ชั้น  เนื้อที่ 30,000 ตารางเมตร
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท เพชร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: ออกแบบ
-    วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง-สื่อสาร
-    วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
-    วิศวกรรมระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ
-    ระบบลิฟท์
  • มูลค่าก่อสร้าง
: 600 ล้านบาท
  • บริษัทที่ร่วมออกแบบ
: บริษัท PL Design จำกัด (ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้าง)ง)
  • สถานะของโครงการ
: อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

 


 

Images Gallery

 

 

Share