เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

Le Luk คอนโดมิเนียม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

le-luk-condominium-01

 

  • ลักษณะโครงการ             
:         อาคารชุดพักอาศัย คสล. (อาคาร A) 26 ชั้น และ อาคารชุดพักอาศัย คสล. (อาคาร B) 47 ชั้น
  • เจ้าของโครงการ
: Worraluk Property Co.,Ltd.
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: ออกแบบ
-    วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง-สื่อสาร
-    วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
-    วิศวกรรมระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ
-    ระบบลิฟท์
  • มูลค่าก่อสร้าง
: 455 ล้านบาท
  • บริษัทที่ร่วมออกแบบ
: บริษัท เอเซเว่น คอปเปอร์เรชั่น จำกัด (ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้าง)
  • สถานะของโครงการ
: อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

 


 

Images Gallery

 

 

Share