เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน

นครศรีธรรมราช

building-passenger-accommodation-01

 

  • ลักษณะของโครงการ     
:        
  • ปรับปรุงอาคารที่ประทับรับเสด็จและต่อเติมอาคารที่พักผู้ โดยสาร มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 5,000 ตร.ม.
  • เจ้าของโครงการ
:

กรมการขนส่งทางอากาศ

  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: ออกแบบ    
-    ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
-    ออกแบบโครงสร้าง
-    ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
-    ออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล
-    ออกแบบระบบเครื่องกลและระบบปรับอากาศ
  • ค่าก่อสร้าง
: 140 ล้านบาท
  • สถานะของโครงการ
:

งานออกแบบแล้วเสร็จ

 


 

Images Gallery

 

 

Share