เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

empire-tower-01

 

  • ลักษณะของโครงการ     
:         โครงการอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า  สร้างบนพื้นที่ดิน ขนาดประมาณ 8 ไร่ อยู่ใจกลางเมือง บนถนนสาทรใต้   โครงสร้างของอาคารเป็นโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างคอนกรีต แบ่งออกเป็น 3 ส่วน อาคารส่วนหน้าสูง 10 ชั้น อาคารส่วนหลังแบ่งเป็น 3 Tower Core สูง 58, 54 และ 50 ชั้น เชื่อมด้วยอาคารส่วนกลางสูง 2 ชั้น รวมเนื้อที่ก่อสร้างทั้งหมด 344,300 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์กลางทางการพาณิชย์และการเงินที่สำคัญแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร มูลค่าก่อสร้างประมาณ 6,000 ล้านบาท มีระบบ Building Automation และการสื่อสารผ่านระบบใยแก้วนำแสง
  • เจ้าของโครงการ
:
บริษัท สีลม ทาวเวอร์ จำกัด
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: ออกแบบทางด้านวิศวกรรมระบบ และเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ ซึ่งโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2541
  • บริษัทที่ร่วมออกแบบ
:

บริษัท แอ็ค คอนซัลแท้นส์ จำกัด (ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง)

 


 

Images Gallery

 

 

Share