เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

อ่านเพิ่มเติม: ระบบโครงสร้างป้องกันดินสำหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดินแบบ Steel Sheet Pile

ะบบโครงสร้างป้องกันดินสำหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile
ระบบโครงสร้างป้องกันดิน โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile คือระบบโครงสร้างที่สามารถป้องกันแรงดันน้ำ แรงดันดิน แรงดันอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของสิ่งก่อสร้างโดยต้องมีเสถียรภาพทั้งระบบโครงสร้างชนิดนี้มีประโยชน์สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องป้องกันดินระหว่างการก่อสร้าง โดยส่วนประกอบของโครงสร้างดังกล่าวมีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ระบบโครงสร้างป้องกันดินสำหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดินแบบ Steel Sheet Pile

อ่านเพิ่มเติม: การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (DESIGN OF CONCRETE FOOTING)

การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Concrete Footing)เมื่อ พูดถึงฐานรากของโครงสร้าง เราก็จะนึกถึงชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างชิ้นหนึ่ง ที่วางอยู่ในพื้นดิน บางอันก็วางบนดินโดยตรง บางอันก็วางอยู่บนวัตถุแท่งสี่เหลี่ยมบ้าง กลมบ้าง หรือรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ บ้าง ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดของอาคารเพื่อส่งต่อ ให้กันชั้นดินด้านล่าง แต่ทำไมเราไม่ใช้แบบใดแบบหนึ่งล่ะ?

อ่านเพิ่มเติม: การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (DESIGN OF CONCRETE FOOTING)

อ่านเพิ่มเติม: การวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบ

สำหรับวิศวกรมือใหม่ที่ยังไร้ ประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือการวิเคราะห์โครงสร้างทั้งระบบเพื่อการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นั้น งานทำรายการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างนั้นถือเป็นเรื่อง ใหญ่ทีเดียว ยิ่งเป็นงานชิ้นแรกด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นที่เกินจะ บรรยาย ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเนื้อหาในตอนเรียนมาก นัก แต่ประเด็นหลักๆ ที่เคยได้ยินมาก็คือ

อ่านเพิ่มเติม: การวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการออกแบบ "อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก"

อ่านเพิ่มเติม: วิศวกรโยธา คือใคร......??

"วิศวกรโยธา" คือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบวางแผนการทำงานควบคุมดูแลโครงการหรืองานก่อสร้างนั้นๆออกแบบโครงสร้างของอาคารหรือสี่งปลูกสร้างต่างๆให้ถูกต้องตามหลักการของวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านวิศวกรรมโยธาโดยมีลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติ เช่น

อ่านเพิ่มเติม: วิศวกรโยธา คือใคร......??