เลือกภาษา  :

เมนูหลัก

Knowledge

เกี่ยวกับบางกอก แพลนเนอร์

 

บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย ที่ให้บริการในงานด้าน
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานวางแผนในโครงการต่าง ๆ บริษัท ฯ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกร
ผู้เชี่ยวชาญ และสถาปนิกชั้นนำซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนาน

บริษัท ฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและสำนักงานย่อยของโครงการในหลายจังหวัดพร้อม
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบครัน ตั้งแต่กล้องสำรวจจนถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
อุปกรณ์สื่อสาร สำหรับการประชุมทางไกลทั้งในและต่างประเทศ เพียบพร้อมไปด้วยบุคลากร ที่มี
ประสบการณ์ สามารถให้บริการในงานที่ปรึกษาได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การศึกษา สำรวจ และจัดทำ
รายงานความเหมาะสมของโครงการในเบื้องต้น จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการออกแบบ และการควบคุมงาน
ก่อสร้าง หรือบริหารงานก่อสร้างในที่สุด