Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการปรับปรุงอาคารชุมสายโทรศัพท์ DTAC อำเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

renovate-mobile-switching-center-dtac(Hadyai)-01

 

  • ลักษณะของโครงการ              
:         ออกแบบปรับปรุงอาคารชุมสายโทรศัพท์ ประกอบด้วยอาคาร 2 ชั้น ปรับปรุงให้เป็น 3 ชั้น อันประกอบด้วย
-    ห้องชุมสายชั้น 1
-    ห้อง Operation ชั้น 1
-    ห้องทำงานชั้น 3
-    ห้อง Operator, Care ชั้น 3
-    ลานจอดรถพร้อมหลังคา
-    สำรวจออกแบบงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมใหม่
  • เจ้าของโครงการ
:

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: ออกแบบและบริหารโครงการ
-    งานสถาปัตยกรรม
-    งานวิศวกรรมโครงสร้าง
-    ระบบสุขาภิบาล
-    ระบบปรับอากาศ
  • เริ่มโครงการ
:

1 มิถุนายน 2549

  • โครงการเสร็จ
: 31 สิงหาคม 2549
  • มูลค่างานทั้งสิ้น
:

20 ล้านบาท

 


 

Images Gallery

{gallery}renovate-mobile-switching-center-dtac-hadyai{/gallery}