Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 49

สุขุมวิท 49กรุงเทพมหานคร

Samitivej-hospital-sukhumvit49-01

 

  • ลักษณะของโครงการ         
:         ออกแบบปรับปรุงอาคาร 1  ประมาณ 80% จากพื้นที่เดิม อันประกอบด้วย
-    แผนก    SKIN O.P.D. และ O.P.D. เด็ก
-    แผนก CATHLAB, OR, OB, ICU
-    แผนก CSSD
-    ห้องพักผู้ป่วย ชั้น 3-6
-    Doctor’s Lougue
-    แผนก Physical Check Up
-    แผนกศูนย์ตับ
-    แผนก State Lab ชั้น 7
-    อาคารจอดรถ 6 ชั้น
-    Canteen
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
  • ประเภทงาน
: ออกแบบปรับปรุงงานระบบ ประกอบด้วย
-    ระบบไฟฟ้า
-    ระบบสุขาภิบาล , บำบัดน้ำเสีย
-    ระบบปรับอากาศ
-    งานโครงสร้างสถาปัตยกรรม
  • มูลค่าโครงการ
: 230 ล้านบาท

 


 

Images Gallery

{gallery}samitivej-sukhumvit49{/gallery}