Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการ ต่อเติมโรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต ชั้น 6-8
จังหวัดภูเก็ต

Renovation-bangkok-phuket-hospital-01

 

  • ลักษณะของโครงการ         
:         อาคารประกอบและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถนนหงส์หยกอุทิศ  ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต การก่อสร้างประกอบด้วย
-    พื้นที่ของอาคารคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 7,500 ตารางเมตร
-    พื้นที่สาธารณูปโภคประมาณ 3,000 ตารางเมตร
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง
  • มูลค่าโครงการ
: 275 ล้านบาท
  • สถานะโครงการ
: การก่อสร้างแล้วเสร็จ 16 ธันวาคม 2551

 


 

Images Gallery

{gallery}renovation-bangkok-phuket-hospital{/gallery}