Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

montien-riverside-hotel-01

 

  • ลักษณะของโครงการ     
:         โรงแรมชั้นหนึ่งระดับ 5 ดาว มีห้องพักประเภทต่าง ๆ รวมกัน 477 ห้อง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน ตัวอาคารโรงแรมสูง 27 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ก่อสร้างบนที่ดินขนาดประมาณ 10 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตยานนาวา ใกล้กับสะพานพระราม 9 (สะพานแขวน) ตัวอาคารและที่จอดรถมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกันประมาณ 72,000 ตารางเมตร ค่าก่อสร้างรวมประมาณ 1,200 ล้านบาท
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท บริจวิว จำกัด
  • บริษัทที่ร่วมออกแบบ
:

บริษัท ทีค จำกัด (ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง)

  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
:

เป็นที่ปรึกษา ตั้งแต่การจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการควบคุมงานก่อสร้าง การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน สิงหาคม 2538

 


 

Images Gallery

{gallery}montien-riverside-hotel{/gallery}