Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

อาคารโรงงานและสำนักงาน (Bhp Flat Products)
บริษัท บีเอชพี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

bhp-flat-products-01

 

  • ลักษณะของโครงการ             
:         อาคารโรงงานและสำนักงาน เพื่อการผลิตแผ่นหลังคา Metal Sheet ตั้งอยู่แปลงที่ดิน จี-9 ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง การก่อสร้างประกอบด้วย
-    อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว สูง 29 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 28,000 ตารางเมตร
-    พื้นโรงงานเป็นระบบ Slab on ground
-    โครงหลังคาโรงงานเป็นโครงหลังคาเหล็ก แผ่นหลังคาเป็น Metal Sheet
-    ระบบป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วย ระบบท่อยื่น ตู้หัวรับน้ำดับเพลิง พร้อมสายฉีดน้ำดับเพลิง ที่เก็บน้ำสำรอง เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Smoke Detector) และระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบฉุกเฉิน
  • เจ้าของโครงการ
: บริษัท บีเอชพี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: ออกแบบรายละเอียดทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกระดับ
  • ค่าก่อสร้าง
: ≈ 280 ล้านบาท
  • สถานะของโครงการ
: งานก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเป็นทางการเมื่อเดือน พฤษภาคม 2541

 


 

คลังรูปภาพ

{gallery}bhp-flat-products{/gallery}