Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

ศาลจังหวัดชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

chaibadan-provincial-court-house-01

 

  • โครงการ
: ศาลจังหวัดชัยบาดาลพร้อมบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างประกอบ
  • สถานที่ก่อสร้าง
: จังหวัดลพบุรี
  • เจ้าของโครงการ
: สำนักงานศาลยุติธรรม
  • สถาปัตยกรรม
: สำนักงานศาลยุติธรรม
  • ประเภทงาน
: ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้าง
  • วันเริ่มโครงการ
: 30 ตุลาคม 2546
  • โครงการเสร็จ
: มีนาคม 2549
  • มูลค่าโครงการ
: 100 ล้านบาท

 


 

Images Gallery

{gallery}chaibadan-provincial-court-house{/gallery}