Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการปรับปรุงอาคารชุมสายโทรศัพท์ DTAC

ยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

renovate-mobile-switching-center-dtac(Yannawa-Bangkok)-01

 

  • ลักษณะของโครงการ              
:         ออกแบบปรับปรุงอาคารชุมสายโทรศัพท์ ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น พร้อมดาดฟ้า ปรับปรุงพื้นที่ 85% ของทั้งหมด อันประกอบด้วย
-    งานสร้างห้อง Battery ใหม่
-    ห้อง Fire Command Center
-    เปลี่ยนจากผนังกระจกเป็นแผ่น Fiber Cemen
-    ปรับปรุง Fire Alarm
-    งานสารดับเพลิง FM-200, CO2
-    งานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันความไวสูง
-    งาน Sprinkler, Fire pump
-    ปรับปรุงงานโครงสร้างและสำรวจออกแบบโครงสร้างเดิมทั้งหมด
-    ปรับปรุงงานสถาปัตยกรรม
  • เจ้าของโครงการ
:

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  • ลักษณะงานที่ปรึกษา
: ออกแบบและบริหารโครงการ
-    งานสถาปัตยกรรม
-    งานวิศวกรรมโครงสร้าง
-    งานระบบไฟฟ้า
-    ระบบสุขาภิบาล
-    ระบบปรับอากาศ
-    ระบบดับเพลิง
  • มูลค่างานทั้งสิ้น
:

120 ล้านบาท

 


 

Images Gallery

{gallery}renovate-mobile-switching-center-dtac-yannawa{/gallery}