Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Switching Center
จังหวัดลำปาง

project-mobile-switching-center-site-lampang

 

  • โครงการ        
:         Mobile Switching Center - สถานีลำาปาง
  • สถานทีก่อสร้าง
:
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
  • เจ้าของโครงการ
: บมจ.แอดวานซ์  อินโฟร์เซอร์วิส
  • สถาปัตยกรรม
:
เอสซีแอส เสท กรุ๊ป และ บ.บางกอก แพลนเนอร์ ฯ
  • ประเภทงาน 
: ควบคุมบริหารงานก่อ่อสร้างและออกแบบ
  • วันเริ่มโครงการ
:
29 พฤศจิกายน 2544
  • มูลค่าโครงการ
: 41 ล้านบาท
  • ลักษณะโครงการ
: อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชัั้น

 


 

Images Gallery

{gallery}project-mobile-switching-center-site-lampang{/gallery}