Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

โครงการอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Switching Center 

ถนนบางนา กม. 11 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

project-mobile-switching-center-site-Bangna km-11

 

  • โครงการ
: Mobile Switching Center – สถานีบางนา กม.11
  • สถานที่ก่อสร้าง
: อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (บางนา กม.11)
  • เจ้าของโครงการ
: บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส
  • สถาปัตยกรรม
: เอสซีแอส เสท กรุ๊ป และ บ.บางกอก แพลนเนอร์ ฯ
  • ประเภทงาน
: ควบคุมบริหารงานก่อสร้างและออกแบบ
  • วันเริ่มโครงการ
: 29 มกราคม 2545
  • โครงการเสร็จ
: 1 สิงหาคม 2545
  • มูลค่าโครงการ
: 46.94 ล้านบาท
  • ลักษณะโครงการ
: อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

 


 

Images Gallery

{gallery}project-mobile-switching-center-site-Bangna km-11{/gallery}