Choose Language  :
            เลือกภาษา  :

Main Menu

เมนูหลัก

Knowledge

Liquor Distillery Processing Plants

(WINE & LAO KHAO)
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

liquor-distillery-processing-plants-01

 

  • ลักษณะงาน           
:         โรงกลั่นแอลกอฮอล์ 75 กิโลลิตรต่อวันและสามารถบรรจุ 300 ขวดต่อนาที ในการผลิตแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ 190 Proof และกำลังการผลิตเหล้าขาวอยู่ที่  40 % แอลกอฮอล์ ซึ่งผลิตโดยบริษัท CNT Wine and Liquor Co.,Ltd. ซึ่งเป็นการร่วมทุนบริษัทแม่ของฟิลิปปินส์ คือ บริษัท ซานมิเกล และกลุ่มบริษัทไทยประกันชีวิตของประเทศไทย
  • เจ้าของโครงการ 
: The CNT Wine and Liquor Co.,Ltd .
  • การบริการของที่ปรึกษา
: การดำเนินงานเพื่อเจ้าของโครงการในการบริหารการจัดการและการควบคุม  ดูแลของโครงการรวมทั้งการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถที่จำเป็นในการบริหารโครงการ ซึ่งให้เวลาในการติดต่อประสานงานและความร่วมมือกับเจ้าของ ซึ่งรับประกันเกี่ยวกับโครงสร้างของโครงการที่สอดคล้องกับแบบและรายละเอียดและคุณภาพ เพื่อให้เจ้าของโครงการทำการพิจารณาเห็นชอบ รวมไปถึงการควบคุมงบประมาณและตารางการทำงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่มี
  • วันเริ่มโครงการ
: 31 สิงหาคม 2549
  • สถานะ
: เฟส 1 และ 2 ดำเนินการเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม 2550
  • มูลค่าโครงการ
:
≈1,500 ล้านบาท

 


 

คลังรูปภาพ

{gallery}liquor-distillery-processing-plants{/gallery}