Choose Language  :

Main Menu

Knowledge

Home-Energy-Management

"อาคาร"ที่ได้รับการออกแบบที่ดี นอกจากจะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบายแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ของเจ้าของอาคารได้อีกด้วย โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคด้านพลังงาน

โดยทั่วไปตัวอาคารจะได้รับความร้อนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งถ้าเราสามารถป้องกันหรือลดความร้อนจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นได้ ก็จะช่วยประหยัดการใช้พลังงานในการปรับอากาศหรือเพื่อการส่องสว่างลงได้ในระดับหนึ่งแหล่งความร้อนต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่

 

 • จากแสงอาทิตย์ที่ถ่ายเทผ่านกรอบผนังอาคาร
 • จากการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง
 • จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเช่น คอมพิวเตอร์  เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน
 • ความร้อนจากผู้คนที่อยู่ในอาคารjusto at aliquam diam.

การออกแบบอาคารควรคำนึงถึงอะไรบ้าง

หากอาคารได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการเลือกใช้วัสดุที่ประกอบการก่อสร้างแล้ว  จะช่วยลดความร้อนต่างๆที่จะเข้าสู่ตัวอาคารโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น   ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลัง งานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศมากเกินไป

การออกแบบอาคาร ควรจะคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้คือ

 • เน้นให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เช่น มีช่องลม มีช่องระบายอากาศใต้หลังคา
 • เน้นให้มีการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติมากกว่าการใช้หลอดแสงสว่าง เพื่อลดความร้อนจากการใช้หลอดแสงสว่าง
 • ศึกษาทิศทางที่ตั้งของอาคาร เพื่อดูแนวของแสงอาทิตย์ที่จะส่องถูกผนังอาคารด้านใดบ้างและออกแบบให้เหมาะสม
 • ศึกษาดูสภาพแวดล้อมบริเวณที่ตั้งของอาคาร เช่น ตั้งอยู่ท่ามกลางตึกสูงอื่นๆ ซึ่งจะมีผลต่อการระบายความร้อนของตัวอาคาร หรือตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยให้นอกอาคารมีการระบายความร้อนได้ดี
 • เน้นการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างกรอบหรือผนังอาคารชนิดที่เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี หรือใช้กระจก หน้าต่างชนิดป้องกันรังสีความร้อน
 • เน้นการป้องกันการถูกความร้อนโดยตรง เช่น การปลูกต้นไม้ให้ร่มเงากับผนัง การทำกันสาด

 

green home2

ปัจจัยที่จะทำให้อาคารหรือบ้านที่สร้างเสร็จแล้วจะมีการใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อต่อไปนี้

ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
ควรทราบทิศทางลมโดยรอบบริเวณของอาคาร สำรวจดูแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หรือมีแม่น้ำ หรือมีอาคารสูงบริเวณ
ใกล้เคียงซึ่งจะมีผลต่อการระบายความร้อนรอบๆ อาคาร
ถ้าอาคารได้รับการออกแบบโดยคำนึงปัจจัยข้อนี้แล้ว จะมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานให้กับอาคารลงได้ในระดับหนึ่ง (ก) แต่ถ้าอาคารไม่ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงปัจจัยในข้อนี้ อาคารนั้นจะมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น (A)

รูปแบบของอาคารและการวางทิศทาง
ออกแบบอาคารให้มีการระบายความร้อนได้ดี หันทิศทางของอาคารในทิศที่ลมพัดผ่าน หรือออกแบบ ให้ใช้แสงธรรมชาติในการให้ความสว่าง หรือให้หน้าต่างไม่ถูกแสงแดดโดยตรง
ถ้าอาคารได้ออกแบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยข้อนี้มาด้วย อาคารนั้นจะลดการใช้พลังงานได้มากยิ่งขึ้น (ข) และในทางกลับกันถ้าไม่คำนึงถึงข้อนี้เลยจะใช้พลังงานสูงกว่าเดิม
คุณสมบัติของกรอบอาคาร
กรอบอาคารนั้นรวมถึงผนังอาคาร หลังคา และหน้าต่างที่ประกอบกันเป็นตัวอาคาร เวลาออกแบบควรพิจารณาถึงการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันความร้อน ไม่ให้เข้าไปในอาคาร
และเช่นเดียวกันถ้าอาคารนั้นได้ออกแบบโดยเลือกใช้วัสดุที่ป้องกันความร้อนได้ดี อาคารนั้นจะยิ่งลดการใช้พลังงานได้มากขึ้นอีก (ค) และจัดเป็นอาคารที่อยู่ในภาวะสบาย และในทางกลับกันถ้าไม่คำนึงถึงข้อนี้เลย อาคารนั้นจะใช้พลังงานสูงกว่าเดิม (C)

ตัวแปรอื่นๆ
ถ้าอาคารมีการออกแบบทิศทางที่เหมาะสมมีการเลือกใช้วัสดุทำกรอบอาคาร ที่ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดี ดังที่กล่าวในหัวข้อข้างต้นแล้วนั้น การออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างที่ใช้ภายในอาคาร ก็ควรแตกต่างจากการออกแบบโดยทั่วๆ ไป กล่าวคือ สามารถใช้เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กลงและลดจำนวนหลอดแสงสว่างลงได้
ทำให้เจ้าของอาคารประหยัดเงินลงทุนเริ่มต้น และประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาวด้วย และยิ่งไปกว่านั้นถ้าเลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง หรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมลงได้อีก (ง) เช่น เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (แอร์เบอร์ 5) เลือกใช้ไฟฟ้าแสงสว่างชนิดประหยัดไฟ (หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ และหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดผอมประหยัดไฟ เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานชนิดประหยัดไฟ เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ Energy Star เป็นต้น และในทางกลับกันถ้าไม่คำนึงถึงตัวแปรเหล่านี้เลยอาคารนั้นก็จะใช้พลังงานสิ้นเปลืองมากขึ้น (D)

 

Share
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
Prev Next

Asadamongkol Mansion

06-11-2012 Hits:1097 Building

Asadamongkol Mansion

Asadamongkol&nb...

Read more

Chaibadan Provincial C…

06-11-2012 Hits:3338 Court House

Chaibadan Provincial Court House And Accessary Building (Lopburi Province)

Chaibadan Provi...

Read more

Amarit office

17-11-2012 Hits:3396 Building

Amarit office

Amarit office ...

Read more

AP HONDA

17-11-2012 Hits:3452 Building

AP HONDA

AP HONDA

Read more

Office Building Takhli…

06-11-2012 Hits:3379 Building

Office Building Takhli Municipality

Office Building...

Read more

Empire Tower

06-11-2012 Hits:1012 High Rise Building

Empire Tower

Empire Tower ...

Read more

PTT Training Center

17-11-2012 Hits:3547 Tank Farm & Petrol Station

PTT Training Center

PTT Training Ce...

Read more

Ministry of Justice (N…

17-11-2012 Hits:3394 Building

Ministry of Justice (New)

Ministry of Jus...

Read more

Montien Riverside Hote…

06-11-2012 Hits:2966 High Rise Building

Montien Riverside Hotel

Montien Riversi...

Read more

Lham Sai Beach

06-11-2012 Hits:2846 Hotel & Resort

Lham Sai Beach

Lham Sai Beach ...

Read more

Nora Resort

06-11-2012 Hits:2888 Hotel & Resort

Nora Resort

Nora Resort Su...

Read more

Building Passenger Acc…

06-11-2012 Hits:3053 Airport

Building Passenger Accommodation

New Terminal Bu...

Read more

Medical Center Panyana…

17-11-2012 Hits:3525 Hospital

Medical Center Panyananthaphikkhu

Medical Center ...

Read more

Jet Jiffy’s Petro-Serv…

06-11-2012 Hits:12918 Tank Farm & Petrol Station

Jet Jiffy’s Petro-Service

Jet Jiffy’s Pet...

Read more

SSP Tower Ii And Mini …

06-11-2012 Hits:3040 High Rise Building

SSP Tower Ii And Mini Offices

SSP Tower Ii An...

Read more

Adams Factory Project

06-11-2012 Hits:1158 Factory

Adams Factory Project

Adams Factory P...

Read more

Samitivej Hospital (S…

06-11-2012 Hits:1164 Hospital

Samitivej Hospital (Sukhumvit 49, Bangkok)

Samitivej ...

Read more

Thai Nakarin Hospital

06-11-2012 Hits:3589 Hospital

Thai Nakarin Hospital

Thai Nakarin Ho...

Read more

New Laboratory & O…

06-11-2012 Hits:1212 Factory

New Laboratory & Office Building And New Canteen Building

New Laboratory ...

Read more

Payathai Plaza

06-11-2012 Hits:3136 High Rise Building

Payathai Plaza

Payathai Plaza ...

Read more

Medical Services Build…

17-11-2012 Hits:3411 Building

Medical Services Building

Medical Service...

Read more

New Terminal Building …

06-11-2012 Hits:3044 Airport

New Terminal Building Project Lampang Airport

New Terminal Bu...

Read more

Automatic Accessories …

06-11-2012 Hits:3568 Factory

Automatic Accessories And Parts Processing Plant

Automatic Acces...

Read more

Pharmaceutical Product…

06-11-2012 Hits:3684 Factory

Pharmaceutical Product Manufacturing Plant

Pharmaceutical ...

Read more

TA-IDC Project

13-11-2012 Hits:10520 Information Technology

TA-IDC Project

TA-IDC Project ...

Read more

Le Luk Condominium

06-11-2012 Hits:3218 Condominium

Le Luk Condominium

Le Luk Condomin...

Read more

Nida

17-11-2012 Hits:0 High Rise Building

Nida

Nida Bangkok ...

Read more

Electronic Industrial …

06-11-2012 Hits:1163 Factory

Electronic Industrial Plant

Electronic Indu...

Read more

Tri Petch Isuzu Sales …

06-11-2012 Hits:1093 High Rise Building

Tri Petch Isuzu Sales Headquarters Building

Tri Petch Isuzu...

Read more

Phayathai 2 Hospital

06-11-2012 Hits:1204 Hospital

Phayathai 2 Hospital

Phayathai 2 Hos...

Read more

Platinum 2010 Ayutaya

17-11-2012 Hits:3536 Tank Farm & Petrol Station

Platinum 2010 Ayutaya

Platinum 2010 ...

Read more

Phayathai 3 Hospital

06-11-2012 Hits:1180 Hospital

Phayathai 3 Hospital

Phayathai 3 Hos...

Read more

Renovation Bangkok-Phu…

06-11-2012 Hits:3573 Hospital

Renovation Bangkok-Phuket Hospital

Renovation Bang...

Read more

Laguna Resort & Ho…

06-11-2012 Hits:2876 Hotel & Resort

Laguna Resort & Hotels

Laguna Resort ...

Read more

NEW I.V. FACTORY

15-11-2012 Hits:3595 Factory

NEW I.V. FACTORY

NEW I.V. FACTOR...

Read more

Regent Home Office

06-11-2012 Hits:1195 Building

Regent Home Office

Regent  Ho...

Read more

Phyathai 2 Hospital (E…

06-11-2012 Hits:1241 Hospital

Phyathai 2 Hospital (Extension)

Phyathai 2 Hosp...

Read more

Samitivej Hospital (S…

06-11-2012 Hits:1191 Hospital

Samitivej Hospital (Sukhumvit, Bangkok)

Samitivej ...

Read more

Multi-Minerals-Process…

06-11-2012 Hits:1230 Factory

Multi-Minerals-Processing Plant

Multi-Minerals-...

Read more

Trang Provincial Court…

06-11-2012 Hits:3343 Court House

Trang Provincial Court House And Accessary Building (Trang Province)

Trang Provincia...

Read more

Nathawi Provincial Cou…

06-11-2012 Hits:3400 Court House

Nathawi Provincial Court House (Songkhla Province)

Nathawi Provinc...

Read more

Samitivej Hospital (Sr…

06-11-2012 Hits:1156 Hospital

Samitivej Hospital (Srinakarin,Bangkok)

Samitivej Hospi...

Read more

Tritip Condominium

06-11-2012 Hits:3158 Condominium

Tritip Condominium

Tritip Condomin...

Read more

Micro-Electronic Manuf…

06-11-2012 Hits:3552 Factory

Micro-Electronic Manufacturing Plant

Micro-Electroni...

Read more

Phyathai Sriracha Hosp…

13-11-2012 Hits:3652 Hospital

Phyathai Sriracha Hospital

Phyathai Srirac...

Read more

The Time Pavillion

06-11-2012 Hits:12767 Building

The Time Pavillion

The Time Pavill...

Read more

Detudom Provincial Cou…

06-11-2012 Hits:3341 Court House

Detudom Provincial Court HouseAnd Accessary Building (Ubonrachatanee Province)

Detudom Provinc...

Read more

Electronic Industrial …

06-11-2012 Hits:1252 Factory

Electronic Industrial Plant (Bangladesh)

Electronic Indu...

Read more

Bhp Flat Products

06-11-2012 Hits:12857 Factory

Bhp Flat Products

Bhp Flat Produc...

Read more

Internet Data Center

13-11-2012 Hits:3134 Information Technology

Internet Data Center

Internet Data C...

Read more

Zinc Chemicals Process…

06-11-2012 Hits:3566 Factory

Zinc Chemicals Processing Plant

Zinc Chemicals ...

Read more

Rangsit Municipal Hosp…

06-11-2012 Hits:1186 Hospital

Rangsit Municipal Hospital

Rangsit Municip...

Read more

Royal Hospital Phnom P…

06-11-2012 Hits:3629 Hospital

Royal Hospital Phnom Penh

Royal Hospital ...

Read more

Re-Brandiry Project

06-11-2012 Hits:1200 Tank Farm & Petrol Station

Re-Brandiry Project

Re-Brandiry Pro...

Read more

Amnatchareon Provinci…

06-11-2012 Hits:15065 Court House

Amnatchareon Provincial Court House (Amantchareon Province)

Amnatchareon&nb...

Read more

Liquor Distillery Proc…

06-11-2012 Hits:1134 Factory

Liquor Distillery Processing Plants

Liquor Distille...

Read more

Samitivej Hospital (S…

06-11-2012 Hits:1164 Hospital

Samitivej Hospital (Sriracha, Chonburi)

Samitivej ...

Read more

The Cove Condominium

06-11-2012 Hits:3222 Condominium

The Cove Condominium

The Cove Condom...

Read more

V44 Tower

06-11-2012 Hits:3136 High Rise Building

V44 Tower

V44 Tower Ra...

Read more